PFR 1.0 Czas na rozliczenie !

Rozliczenia dotacji PFR 1.0. – poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje nt. Dla rozliczenia subwencji finansowej PFR 1.0 przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rozliczeniu przez bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji. Takie oświadczenie powinno być złożone nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji, ale nie później niż w terminie 10 […]