Roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami, chcielibyśmy nieco przybliżyć powyższy temat .


„Najpóźniej do 22 maja 2023 r. część przedsiębiorców powinna sporządzić i przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Obowiązek ten dotyczy osób, które z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek na zasadach ogólnych lub zryczałtowany podatek dochodowy. Rozliczenia tej składki za 2022 r. należy dokonać w dokumentach rozliczeniowych (ZUS DRA lub ZUS RCA) składanych za kwiecień 2023 r. …

Jeśli roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r., wykaże, że przedsiębiorca ma nadpłatę, zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej dokona ZUS. Ale wyłącznie na podstawie wniosku przedsiębiorcy, złożonego w tej sprawie. Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego rozliczenia zostanie przygotowany przez ZUS. (Na profilu płatnika). Przedsiębiorca powinien go zweryfikować pod kątem rachunku bankowego, podpisać i przekazać poprzez PUE ZUS.”

Na nasze zapytanie, co stanie się z tymi środkami po upływie terminu. ZUS nie potrafił udzielić odpowiedzi. Dlatego sugerujemy, aby w momencie pojawienia się wniosku na Państwa profilu, podpisać go i odesłać do ZUS.

Ostatnim dniem na jego złożenie jest 1 czerwca 2023 r.


Chcielibyśmy również podkreślić, że wszelkie opóźnienia w wysyłce, wynikają z działań ZUS, który do ostatniej chwili wprowadzał poprawki w swoich systemach. Co uniemożliwiło wcześniejsze przygotowanie rozliczeń. Mimo to dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dokumenty, trafiły do ZUS w ustawowym terminie (tj. do 22 maja 2023r). Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość.

źródło : Gazeta Podatkowa z dn. 18.05.2023r