PFR 1.0 Czas na rozliczenie !

Rozliczenia dotacji PFR 1.0. – poniżej przedstawiam Państwu podstawowe informacje nt. Dla

Obowiązek PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku ze zbliżającym się terminem na podpisanie umów o zarządzanie i

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło na ZUS PUE

Od dnia 01-01-2021 wprowadzono obowiązek zgłaszania wszystkich umów o dzieło (wyjątek to