POLSKI ŁAD 2.0.

Poniżej przedstawiamy Państwu, najważniejsze zmiany, dotyczące Polskiego Ładu 2.0.   Likwidacja ulgi

Obowiązek PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku ze zbliżającym się terminem na podpisanie umów o zarządzanie i

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło na ZUS PUE

Od dnia 01-01-2021 wprowadzono obowiązek zgłaszania wszystkich umów o dzieło (wyjątek to