Poniżej przedstawiamy Państwu, najważniejsze zmiany, dotyczące Polskiego Ładu 2.0.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Z dniem 1 lipca 2022 r zostaną uchylone przepisy, dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej. Likwidacje ulgi, ma zrekompensować obniżenie stawki podatku z 17% do 12%.

Ponieważ ulga zostanie zlikwidowana z mocą wsteczną (od 1 stycznia 2022 r.), to nie będzie miała zastosowania, w rozliczeniu PIT za 2022 r.

Uwzględnianie w rozliczeniach składki zdrowotnej

Polski Ład 2.0. dla osób, które rozliczają się podatkiem liniowym, daje możliwość odliczenia kosztów zapłaconych przez nich składek (zdrowotnych). Nie więcej jednak, niż 8.700 zł w skali roku. Prawo do rozliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych, zostało przewidziane także dla ryczałtowców. W ich przypadku, będą one uwzględniane, w formie pomniejszenia przychodów firmowych o 50% składek, zapłaconych w roku podatkowym. W nowelizacji, ustawodawca zapisał również odliczenie od karty podatkowej, 19% składek zdrowotnych zapłaconych przez kartowicza w roku podatkowym.

Zmiana formy opodatkowania

Z możliwości zmiany formy opodatkowanie, będą mogli skorzystać tylko Ci, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Będą oni mogli w miejsce takiego opodatkowania, wybrać opodatkowanie według skali podatkowej.

  • Z liniowego na skalę podatkową

Przedsiębiorcy będący w 2022 r. liniowcami, chcąc dokonać zmiany formy opodatkowania, mogą to zrobić po zakończeniu 2022 r. Wybór ten nastąpi w zeznaniu PIT-36 składanym za 2022 r. Ponieważ wyboru skali będzie można dokonać, dopiero w zeznaniu, to w trakcie całego 2022 r. będą oni obliczać i wpłacać zaliczki na pdof na dotychczasowych zasadach.

  • Z ryczałtu na skalę podatkową

Przedsiębiorcy korzystający w 2022 r. z ryczałtu ewidencjonowanego, będą mogli po jego zakończeniu, wybrać skalę podatkową. Wyboru tego – podobnie jak liniowcy – dokonają w PIT-36 składanym za 2022 r.. Oznacza to, że mają na to czas w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. Jeżeli jednak, ryczałtowiec złoży w ustawowym terminie PIT-28 za 2022 r., nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej. W zeznaniu PIT-36 ryczałtowcy wykażą dochód z działalności gospodarczej obliczony na zasadach obowiązujących podatników prowadzących PKPiR. W tym celu zobowiązani będą zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów za 2022 r.

Rozliczenie samotnego rodzica

Polski Ład 2.0 znosi wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2022 r. ulgę dla samotnych rodziców w postaci odliczania od podatku kwoty 1.500 zł. W jej miejsce, przywraca mechanizm, wspólnego rozliczania się z dzieckiem. W poprzednim stanie prawnym, preferencja podatkowa polegała na opłacaniu podatku w podwójnej wysokości, od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko. Nowelizacja przewiduje takie samo rozliczenie, tylko dla samotnych rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ci, którzy takich dzieci nie posiadają, mają płacić podatek w wysokości 1,5 raza podatku obliczonego od dochodów podzielonych przez 1,5. (Tu jednak mogą nastąpić zmiany. Senat przygotował własną nowelizację ustawy o pdof, która przewiduje przywrócenie jednakowych zasad rozliczeń w rocznych PIT dla wszystkich samotnych rodziców). Zmiany w analizowanym zakresie mają obowiązywać już w zeznaniu za 2022 r.

 

źródło : Gazeta Podatkowa – Wydawnictwo GOFIN