Nasze usługi obejmują prowadzenie:

 • Ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • - spółek z o.o.
 • - osób fizycznych
 • - projektów unijnych
 • - prywatnych jednostek oświatowych
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencji przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • Ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Naliczenie wynagrodzeń z tytułu umów o prace, umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie teczek osobowych
 • Naliczenie wynagrodzeń z tytułu umów o prace, umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowania deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych
 • Rozliczanie PITów rocznych (PIT 28, PIT 36, PIT 36L)
 • Przygotowania i wysyłka deklaracji do ZUS
 • Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
 • Kompleksowa obsługa JPK

Dodatkowo

Możliwy dojazd do klienta po odbiór dokumentów
Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do GUS
Sporządzanie sprawozdań o emisji pyłów i gazów do Urzędu Marszałkowskiego
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym

(wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych itp.)

Pomoc w założeniu spółki prawa handlowego

(wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)