Od dnia 01-01-2021 wprowadzono obowiązek zgłaszania wszystkich umów o dzieło (wyjątek to umowy zawarte z zatrudnionym pracownikiem).

Termin zgłoszenia to 7 dni od zawarcia umowy.

Za niezgłoszenie umowy o dzieło w ZUS grozi do 5 tys. zł grzywny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może nałożyć kary osobiście, ale ma możliwość skierowania sprawy do sądu i złożeniu wniosku o ukaranie firmy.

Zgłoszenia dokonuje się na platformie ZUS PUE na formularzu RUD.

Po więcej informacji odsyłam na stronę ZUSu (link)

Instrukcja wypełnienia formularza RUD na ZUS-PUE  (link)