Obowiązek PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku ze zbliżającym się terminem na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz naliczanie w wynagrodzeniu, przypominamy i informujemy, że każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ma obowiązek rejestracji i odprowadzania składek do PPK. Mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników mogą uniknąć rejestracji (umowy o zarządzaniu) jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK i podpiszą stosowne […]

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło na ZUS PUE

Od dnia 01-01-2021 wprowadzono obowiązek zgłaszania wszystkich umów o dzieło (wyjątek to umowy zawarte z zatrudnionym pracownikiem). Termin zgłoszenia to 7 dni od zawarcia umowy. Za niezgłoszenie umowy o dzieło w ZUS grozi do 5 tys. zł grzywny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może nałożyć kary osobiście, ale ma możliwość skierowania sprawy do sądu i złożeniu […]