Obowiązek PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku ze zbliżającym się terminem na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz naliczanie w wynagrodzeniu, przypominamy i informujemy, że każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ma obowiązek rejestracji i odprowadzania składek do PPK. Mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników mogą uniknąć rejestracji (umowy o zarządzaniu) jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK i podpiszą stosowne […]