Obowiązek zgłaszania umów o dzieło na ZUS PUE

Od dnia 01-01-2021 wprowadzono obowiązek zgłaszania wszystkich umów o dzieło (wyjątek to umowy zawarte z zatrudnionym pracownikiem). Termin zgłoszenia to 7 dni od zawarcia umowy. Za niezgłoszenie umowy o dzieło w ZUS grozi do 5 tys. zł grzywny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może nałożyć kary osobiście, ale ma możliwość skierowania sprawy do sądu i złożeniu […]